Inloggen

bedrijfssoftware verbetervoorstellen

Excel-overzicht of professionele rapportagetool?

Vrijwel iedere IT consultant weet uit ervaring dat binnen bedrijven en afdelingen veel getallen handmatig en op individuele basis worden geadministreerd. Doel van automatiseren is te zorgen dat deze getallen digitaal gedeeld kunnen worden met alle belanghebbenden, zodat relevante informatie – op elk gewenst moment – door de juiste mensen kan worden geraadpleegd. Dit draagt bij aan een logische procesoptimalisatie.

slimmer werken
Om een efficiënt rapportageproces te kunnen realiseren is het van belang te kijken naar die handmatige processen, maar ook naar de specifieke dienstverlening en uw bedrijfsgrootte. Rekening houdend met belangrijke factoren kijkt onze IT consultant welke bedrijfssoftware, welk ERP systeem of welke rapportagetools het beste bij uw bedrijf past / passen. In voorkomende gevallen kunnen dit ook gewoon de reeds bestaande systemen zijn. Deze worden door onze IT consultant dan meer op elkaar afgestemd of worden anders ingeregeld.

Vrijblijvende informatie of sparren?

Bel 0314 369 123