Zou uw organisatie efficiënter en effectiever moeten werken? Wij optimaliseren uw processen!

Neem vrijblijvend contact op en bel 0314-369 123

Waarom procesoptimalisatie door TLA Advies?

 • Grondige analyse

  Als TLA e-fficiencyspecialisten inventariseren wij via directie, key functionarissen en andere medewerkers de werkprocessen binnen uw organisatie

 • Helder inzicht

  Aan het einde van de analyse worden alle (handmatige) processen binnen uw organisatie helder in kaart gebracht

 • Plan van aanpak en actie!

  Wij maken, zo nodig, een chronologisch plan van aanpak en zorgen voor een overtuigende presentatie van bevindingen. Kunt u zich in onze plannen vinden? Dan begeleiden wij uw organisatie van A tot Z bij de implementatie

procesoptimalisatie

Is uw organisatie klaar voor besparende en / of rendement verhogende veranderingen?

Bij procesoptimalisatie worden als eerste uw huidige werkprocessen door ons in kaart gebracht. Als TLA e-fficiencyspecialisten inventariseren wij via directie, key functionarissen en andere medewerkers de werkprocessen binnen uw organisatie.

Grondige analyse

We stellen u vragen zoals:

 • wat doet uw organisatie precies, hoe bereikt u uw doelstellingen en welke mensen en middelen zet u daarvoor in?
 • kunt u meer bereiken met dezelfde mensen of kunt u hetzelfde doen met minder mensen?
 • zijn uw processen voor uw gevoel wel of niet goed geautomatiseerd?
 • als de basis van uw automatisering goed is, waarom worden de beschikbare functionaliteiten dan niet optimaal ingezet?
 • werkt u met meerdere softwarepakketten en sluiten deze in uw beleving voldoende op elkaar aan?
 • is er sprake van ingesleten patronen die nooit hadden mogen ontstaan of die inmiddels door de tijd zijn ingehaald?
 • is uw organisatie er klaar voor om verbeterende veranderingen door te voeren?

Helder inzicht

Aan het einde van de analyse worden alle (handmatige) processen binnen uw organisatie helder in kaart gebracht. De branche-ervaring van u en uw medewerkers, gecombineerd met de pragmatische werkwijze van onze TLA e-fficiencyspecialisten, resulteert in heldere verbetervoorstellen voor procesoptimalisatie.

Plan van aanpak en actie!

De verbetervoorstellen worden, zo nodig, praktisch vervat in een chronologisch plan van aanpak, dat vervolgens aan u wordt gepresenteerd. Kunt u zich in onze plannen vinden? Dan begeleiden wij uw organisatie van A tot Z bij de implementatie. Daarbij verliezen wij de menselijke factor uiteraard niet uit het oog. Verandering roept nu eenmaal weerstand en scepsis op. Door uw medewerkers op de juiste wijze mee te nemen in de verandering zorgen wij voor een soepele transitie.

 

Wilt u meer informatie, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten via 0314 369 123