Zou jouw organisatie efficiënter en effectiever moeten werken? Wij optimaliseren jouw processen!

Neem vrijblijvend contact op en bel 0314-369 123

Waarom procesoptimalisatie door TLA Advies?

 • Grondige analyse

  Als TLA e-fficiencyspecialisten inventariseren wij via directie, key functionarissen en andere medewerkers de werkprocessen binnen jouw organisatie

 • Helder inzicht

  Aan het einde van de analyse worden alle (handmatige) processen binnen jouw organisatie helder in kaart gebracht

 • Plan van aanpak en actie!

  Wij maken, zo nodig, een chronologisch plan van aanpak en zorgen voor een overtuigende presentatie van bevindingen. Kun je jou in onze plannen vinden? Dan begeleiden wij jouw organisatie van A tot Z bij de implementatie

Is jouw organisatie klaar voor besparende en / of rendement verhogende veranderingen?

Bij procesoptimalisatie worden als eerste jouw huidige werkprocessen door ons in kaart gebracht. Als TLA e-fficiencyspecialisten inventariseren wij via directie, key functionarissen en andere medewerkers de werkprocessen binnen jouw organisatie.

Grondige analyse

We stellen je vragen zoals:

 • wat doet jouw organisatie precies, hoe bereik je jouw doelstellingen en welke mensen en middelen zet je daarvoor in?
 • kunt je meer bereiken met dezelfde mensen of kun je hetzelfde doen met minder mensen?
 • zijn jouw processen voor jouw gevoel wel of niet goed geautomatiseerd?
 • als de basis van jouw automatisering goed is, waarom worden de beschikbare functionaliteiten dan niet optimaal ingezet?
 • werk je met meerdere softwarepakketten en sluiten deze in jouw beleving voldoende op elkaar aan?
 • is er sprake van ingesleten patronen die nooit hadden mogen ontstaan of die inmiddels door de tijd zijn ingehaald?
 • is jouw organisatie er klaar voor om verbeterende veranderingen door te voeren?

Helder inzicht

Aan het einde van de analyse worden alle (handmatige) processen binnen jouw organisatie helder in kaart gebracht. De branche-ervaring van jou en jouw medewerkers, gecombineerd met de pragmatische werkwijze van onze TLA e-fficiencyspecialisten, resulteert in heldere verbetervoorstellen voor procesoptimalisatie.

Plan van aanpak en actie!

De verbetervoorstellen worden, zo nodig, praktisch vervat in een chronologisch plan van aanpak, dat vervolgens aan jou wordt gepresenteerd. Kun je jou in onze plannen vinden? Dan begeleiden wij jouw organisatie van A tot Z bij de implementatie. Daarbij verliezen wij de menselijke factor uiteraard niet uit het oog. Verandering roept nu eenmaal weerstand en scepsis op. Door jouw medewerkers op de juiste wijze mee te nemen in de verandering zorgen wij voor een soepele transitie.

Wil je meer informatie, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met één van onze specialisten via 0314 369 123