Inloggen
procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie

Is uw organisatie klaar voor besparende en / of rendement verhogende veranderingen?

Bij procesoptimalisatie worden als eerste uw huidige werkprocessen door ons in kaart gebracht. Als TLA e-fficiencyspecialisten inventariseren wij via directie, key functionarissen en andere medewerkers de werkprocessen binnen uw organisatie. We stellen u vragen zoals:

  • wat doet uw organisatie precies, hoe bereikt u uw doelstellingen en welke mensen en middelen zet u daarvoor in?
  • kunt u meer bereiken met dezelfde mensen of kunt u hetzelfde doen met minder mensen?
  • zijn uw processen voor uw gevoel wel of niet goed geautomatiseerd?
  • als de basis van uw automatisering goed is, waarom worden de beschikbare functionaliteiten dan niet optimaal ingezet?
  • werkt u met meerdere softwarepakketten en sluiten deze in uw beleving voldoende op elkaar aan?
  • is er sprake van ingesleten patronen die nooit hadden mogen ontstaan of die inmiddels door de tijd zijn ingehaald?
  • is uw organisatie er klaar voor om verbeterende veranderingen door te voeren?

Plan van aanpak
Aan het einde van de analyse worden aan de hand van compacte schema’s alle (handmatige) processen binnen uw organisatie helder in kaart gebracht. De branche-ervaring van u en uw medewerkers, gecombineerd met de pragmatische werkwijze van onze TLA e-fficiencyspecialisten, resulteert in heldere verbeter voorstellen voor procesoptimalisatie. Deze worden praktisch vervat in een chronologisch plan van aanpak, dat vervolgens aan u wordt gepresenteerd.

Vrijblijvende informatie of sparren?

Bel 0314 369 123