Inloggen

Implementatie

Accepteren uw medewerkers zonder meer een verandering van werkwijze?

Veranderen van werkwijze kan stuiten op tegenstand in uw organisatie. Dit wordt voorkomen door zaken helder over te brengen en mensen goed te begeleiden bij het wennen aan nieuwe processen en systemen.

Bekwamen
Onze TLA e-fficiencyspecialisten weten wat de waarde is van een duurzame briefing en begeleiding. Nadat de nieuwe processen en systemen zijn geïmplementeerd, wordt samen met u en uw medewerkers gewerkt aan grip.

Allereerst wordt de huidige werkwijze van uw medewerkers nogmaals met hen besproken. Wat zijn zij gewend? Onze e-fficiencyspecialisten bieden hen vervolgens inzicht in wat er beter kan en hoe – en met welke hulpmiddelen – zij dit kunnen realiseren. Hieruit vloeit voort dat uw mensen zullen ervaren dat werkprocessen efficiënter verlopen. Vervolgens leren zij zich dit eigen te maken. Wanneer het leertraject is ingedaald in de organisatie wordt ten slotte de duurzame fase bereikt, waarin een positieve flow van onbewuste bekwaamheid heerst: het proces verloopt vanzelf efficiënt, iedereen voelt zich daar prettig bij.

Borgen
TLA e-fficiencyspecialisten hebben de unieke eigenschap dat zij zichzelf na verloop van tijd overbodig maken in een organisatie. Als al het werk gedaan is, wanneer processen efficiënt verlopen en alle neuzen dezelfde kant op wijzen, dan is er natuurlijk altijd nog de ondersteunende rol op afstand.

Vrijblijvende informatie of sparren?

Bel 0314 369 123