PE-training actualiteiten relatievermogensrecht

09 jan 2020

8 september 2021 | 15.00 – 19.30 uur | € 285 | 4PE

Als adviseur heeft u een zorgplicht richting uw cliënten. Deze zorgplicht omvat ook het relatievermogensrecht, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Accountantskamer. De desbetreffende accountant kreeg een officiële berisping wegens het niet wijzen op de juiste uitvoering van huwelijkse voorwaarden. Uiteraard beperkt dit risico zich niet tot de accountant. Wilt u uw advisering op het gebied van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht) naar behoren kunnen uitoefenen? Autoriteit Prof. mr. A.J.M. Nuytinck neemt u in een gezellige setting mee in alle van belang zijnde actualiteiten en zorgt er zo voor dat u van echt toegevoegde waarde kunt zijn voor uw cliënten..

Uw resultaat

Na afloop van deze PE-training bent u op de hoogte van de actualiteiten binnen het relatievermogensrecht.

 Doelgroep

Deze training is zeer geschikt voor alle adviseurs die te maken hebben met het relatievermogensrecht. De training heeft een academisch niveau en is uitermate geschikt voor accountants, advocaten, fiscaal juristen, (kandidaat) notarissen of andere functies binnen het (fiscaal) juridische werkterrein.

 Aanpak

In deze interactieve training zal Prof. mr. A.J.M. Nuytinck u meenemen in het thema relatievermogensrecht. Uiteraard is er tijdens de training voldoende ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en het stellen van vragen.

 Onderwerpen

Wettelijke regeling van en recente rechtspraak van de Hoge Raad over de volgende onderwerpen:

  • rechten en verplichtingen van echtgenoten en geregistreerde partners, kosten van de huishouding, gewone gang van de huishouding, economische deelgerechtigdheid, toestemming en bestuur
  • omvang wettelijke gemeenschap van goederen: goederen en schulden, gerechtigdheid en bestuur, reprises en récompenses, alsmede ontbinding van de gemeenschap (Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen)
  • verdeling ontbonden huwelijks- en partnerschapsgemeenschap, verschil met eenvoudige gemeenschap wat gerechtigdheid en bestuur betreft en uitstapje naar algemeen vermogensrecht, in het bijzonder titel 3.7 BW, vergelijking echtgenoten en geregistreerde partners enerzijds met ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden anderzijds
  • huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden in het algemeen, verhouding tot (echt)scheidingsconvenant, beperkte gemeenschappen, periodieke en finale verrekenbedingen, verschil tussen verdeling en verrekening, alsmede Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021, vergelijking met samenlevingscontract

Docent

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck is deskundig op het gebied van personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Hij is als hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is tevens hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, aan de Radboud Universiteit Nijmegen en verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht. Verder is hij lid van de Staatscommissie Herijking Ouderschap en adviseur initiatiefnemers wetsvoorstel beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen.

Permanente Educatie-punten (4 PE)

Als erkende instelling bij het Register Belastingadviseurs (RB) is onze entiteit TLA Advies in staat om deze hoogwaardige, praktijkgerichte training te organiseren. Voor het bijwonen van deze training kunnen wij u 4 PE-punten toewijzen.

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs: Eigen inbreng volgens PE-reglement

Nederlandse Orde van Advocaten: Eigen inbreng volgens Verordening Vakbekwaamheid

Programma

14.45 – 15.00 uur            Inloop met koffie/thee en iets zoets
15.00 – 17.00 uur            Blok 1
17.00 – 17.30 uur            Warme maaltijd
17.30 – 19.30 uur            Blok 2


Nu aanmelden voor dit event
a

Data en tijden:

  • 08/09/2021 van 15.00 tot 19.30 uur

Locatie:
Zalencentrum Staring | Grietakkers 3 | 6905 CD Zevenaar

Kosten:
€ 285


Delen via Social Media